Οι δραστηριότητες μας καλύπτουν τρεις βασικούς τομείς της αγοράς πληροφορικής :

 1. Λογισμικό (SOFTWARE)
  Διαθέτουμε και υποστηρίζουμε στην ελληνική αγορά κορυφαίες εταιρείες λογισμικού.
  SINGULAR-LOGIC
  MICROSOFT                                                                                               Λογισμικό (CUSTOM SOFTWARE)
  Αναπτύσσουμε  και υποστηρίζουμε λογισμικό.                                           INSURANCE NET
  CLINIC FILES
  BROKERS NET
 2. Μηχανογραφικό εξοπλισμό (HARDWARE)
  Διαθέτουμε τις κορυφαίες ελληνικές και διεθνής εταιρείες παραγωγής μηχανογραφικού εξοπλισμού.
  HEWLETT PACKARD, IBM, DELL, SONY, FUJITSU SIEMENS.
 3. Υπηρεσίες
  Ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης της υποδομής
  της μηχανογράφησης σας.

   Μέσα στην παρουσία μας των 20 ετών στην αγορά της πληροφορικής έχουμε πετύχει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών και σημαντικών εταιρειών του ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου.